OIL & COLLAGE ON PAPER

NOSTALGIA
NOSTALGIA
collage on paper 9" x 17" SOLD